Eind augustus/begin september is er een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden van de Christen Unie en het CDA. Deze petitie is ondertekend door bijna 900 predikanten, pastores en voorgangers uit allerlei verschillende kerken.
In de petitie wordt aandacht gevraagd voor de minderjarige vluchtelingen op Lesbos. Geconstateerd wordt dat, ondanks een voornemen van de Nederlandse Overheid en een aangenomen motie in de Tweede Kamer, het niet van de grond komt om deze minderjarige vluchtelingen (veelal tieners zonder ouders) in Nederland op te vangen.
Een aantal (185) gemeenten in Nederland hebben toegezegd dat zij gezamenlijk 500 minderjarige vluchtelingen willen opvangen. Maar dat komt nog steeds niet van de grond.
Er zijn internationale verdragen etc. waar landen en Nederland zich op beroepen maar ondertussen blijven deze kinderen/tieners nog steeds op Lesbos onder mensonterende omstandigheden.
Daarom is er in verschillende kerken het initiatief genomen om aandacht te vragen voor deze minderjarige vluchtelingen door een wake te organiseren van 500 seconden. Opdat de situatie van deze kinderen niet vergeten wordt en de Nederlandse Overheid herinnerd blijft worden aan de motie van de Tweede Kamer om deze kinderen te helpen.
In Dinxperlo willen wij aansluiten bij dit initiatief door wekelijks op woensdag om 19.00 uur een wake te houden van 500 seconden. Voorlopig gaat dit via kerkdienstgemist. Het is een symbolisch gebaar vanuit machteloosheid: de politiek reageert onvoldoende op de breed gedragen oproep om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen.
De vorm van de wake is gekozen vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht vast te houden.

Ds. Anne van Voorst