Hierboven ziet u het thema waaraan Kerk in Actie aandacht besteed in de 40 dagentijd campagne. Zeven keer barmhartigheid is gekoppeld aan zeven zondagen collecteren. Wij collecteren vijf van de zeven keer. Hieronder informatie van de eerste drie.
21 februari 2021 > Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen (Werelddiaconaat)
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
28 februari 2021 > Voor iedereen een kerk (Missionair werk)
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
7 maart > Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten (Zending)
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Meer informatie is te vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
Al deze collectes worden van harte aanbevolen. Helpt u mee deze 40 dagentijd campagne tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank voor uw gift!

De diaconie en ZWO

U kunt uw bijdrage overmaken via de digitale collectezak welke te vinden is op de volgende website: www.pg-dinxperlo.nl
Of per bank:
Collectes van 21 en 28 februari op banknummer: NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte 40dagentijd.
Collecte van 7 maart op banknummer: NL97RABO 0313 9511 28 t.n.v. ZWO commissie PG Dinxperlo o.v.v. collecte 40dagentijd.