Kerkbalans 2019 “Geef voor je kerk”

Zoals u weet, wordt elk jaar in januari de Actie Kerkbalans georganiseerd om uw financiële bijdrage te vragen voor het komende jaar. Dankzij uw giften, kerkelijke bijdragen en betrokkenheid kunnen we ons kerkenwerk naar behoren uitvoeren. Er zijn immers veel belangrijke gemeenschappelijke aspecten zoals de vieringen, solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen en elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. Ook maatschappelijk zijn we als kerk betrokken bij allerlei initiatieven. Voor de een is de kerk een gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Een plek om uit de Bijbel te horen, tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven. We willen als kerk een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

Verantwoordelijkheid nemen

Meer dan in het verleden zullen we onze verantwoordelijkheid moeten dragen voor inkomsten en uitgaven. Wij zullen ons moeten inspannen om de beïnvloedbare kosten (uitgaven dus) in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Meer dan ooit wordt er dan ook een beroep op u gedaan om met de Actie Kerkbalans 2019 financieel bij te dragen aan onze inkomsten of anders gezegd aan ons Kerk zijn in Dinxperlo. We rekenen op uw bereidheid om naar uw vermogen bij te dragen aan Actie Kerkbalans 2019. Zoals ieder jaar staan de vrijwilligers binnen onze gemeente klaar om een succesvolle actie mogelijk te maken. Dankzij uw gift blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding. Als u het toezeggingsformulier nog niet heeft ingevuld, doe dat dan vandaag nog. De wijkmedewerk(st)er komt het in de komende dagen bij u ophalen.

Meer geven zonder dat het u meer kost

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of de ‘ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)’. Dat betekent dat uw bijdrage als periodieke gift bij de belastingaangifte volledig van de inkomsten kan worden afgetrokken. Om meer te weten mag u altijd contact met ons op nemen. Het meest gemakkelijke is dat via ons emailadres: Via de telefoon kan natuurlijk ook, bel dan onze administratie via 0315 653085 of 0315 653088.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bertus te Grotenhuis, penningmeester